Alle drie: transporters (proteins) verantwoordelijk voor actieve export van (cytotoxische) galzouten over/uit celmembraan hepatocyten: icp (5)! . Omgeving Hypothese: selenium deficiëntie zorgt voor verminderde anti-oxidatieve werking, waardoor accumulatie cytotoxische galzouten in maternaal en foetaal circulatie! Icp -chili winter: se laagst -Plantaardig voedsel, vlees, vis -se deficiëntie regionen vulcanische activiteit (Chili en Finland uitsluitend selenite -finse en Chileense icp: se en glutaation peroxidase activiteit -hydrogen peroxide en lipid peroxiden! Onschuldig water en alcohol -Glutaation peroxidases zijn seleniumbevattende enzymen. Antioxidatieve protective system ervan afhankelijk (6,7,8,9,10). Etiologie (6/7) Glutaationperoxidases: anti-oxidanten! .

leverziekten jeuk mutaties (3) -abcb11 Blanke zwitserse, italiaanse vrouwen -abcc2 zuid-Amerikaanse vrouwen! Abcb4,abcb11 samenstelling gal: chole-lithiasis/stase (4)!

Nurs, januari 2015, volume.1, p41-50. overige pubmed ter verduidelijking. Postpartum- en preconceptionele adviezen! . Intrahepatische cholestase 2e 3e trimester zwangerschap.! . Pruritus zonder huidafwijkingen (behalve krabeffecten vooral s nachts, handpalmen, voetzolen. Post partum enkele dagen verdwenen! . Steatorroe, donkere urine (70)! . Vage pijn bovenbuik re (24)! . Icterus 2-4 recette weken na start pruritus (10-15)! . Bloedingscomplicaties: vit K.! . Genetische externe factoren: -zuid-Amerikanen (10-15) -aziaten (1,5) -herhalingsrisico (45-70) -familiair (15-30) -Frequenter in herfst/winter.! .

leverziekten jeuk

Vsm geeft advies bij jeuk

rituals

Successfully reported this slideshow. Zschol, upcoming SlideShare, loading in 5, be the first to like this. No downloads, no notes for slide. Zwangerschapscholestase, co-schap gynaecologie, beatrix ziekenhuis Gorinchem, josine jansen. meest voorkomende leverziekte tijdens zwangerschap (1)! . gevaar geweken na partus?! . Schläger jm, gabzdyl. Pregnancy a critical Clinical review.

Artsenwijzer di tetiek - maag-, darm


Een te snel werkende schildklier of gebruik van prednison. Verminderde nierdoorbloeding: uitdroging, bloedverlies, shock, lage bloeddruk door verminderde hartfunctie. Ziekte van Addison, afsluiting van de plasbuis,. Bekend bij de kater (flutd). Alp (af of ap alkalisch Phosphatase. Doel: alp. Een maat voor leverproblemen en botafwijkingen. Uitleg: alp is een enzym, dat door verschillende organen wordt geproduceerd.

leverziekten jeuk

Getrainde dieren met veel spiermassa, suikerziekte (en slecht eten! behandeling met een antibioticum uit de groep Cephalosporinen. Ureum (of bun doel: Ureum is een maat voor de nierfunctie. Uitleg: Ureum wordt in de lever gevormd uit ammoniak, dat voor het grootste deel afkomstig is uit de afbraak van eiwitten. Het wordt voor het grootste deel uitgescheiden via de nieren.

action

De bepaling van ureum zegt dus iets over de ureumproductie in de lever en over de uitscheidingscapaciteit van de nieren. Om invloed van voedseleiwitten uit te sluiten, is het beter om de patiënt 12 uur te laten vasten vór bloedafname. Normaalwaarden, hond :.5.9 mmol kat:.6.7 mmol/l * Lage waarden: Verminderde leverfunctie. Minder eiwitopname via het voedsel, minder afbraak van lichaamseiwit (anabole steroïden). Verhoogde urineproductie * Hoge waarden: Verminderde nierfunctie door acuut of chronisch nierlijden. Verhoogde afbraak van eiwitten: hoge eiwitopname via de voeding, koorts met verhoogde stofwisseling bij bijv.

Jeukende handen: oorzaak van jeuk

De hoeveelheid kreatinine in het bloed is een maat voor het uitscheidingsvermogen van de nieren. Helaas zien we bij een nierprobleem pas een duidelijke stijging van het kreatinine gehalte in het bloed als al 60 van de nierfunctie verloren is gegaan. Bij sterk gespierde honden en snelle vermagering zien we hoge kreatinine waarden; bij magere honden met weinig spieren een laag gehalte aan kreatinine. Normaalwaarden, hond : 27 124 umol/l, kat: 27 186 umol/l * Lage waarden: dieren met weinig spieren. Te korte tijd tussen bloedafname en meting * Hoge waarden: Verminderde nierfunctie door acuut of chronisch nierlijden. Uitscheiding via de nieren minder samsung door uitdroging of shock. Afsluiting urinewegen (kater plasma is rood door kapotte rode bloedcellen (hemolyse).

leverziekten jeuk

Primaire biliaire Cholangitis (PBC)

U zou zich nodeloos ongerust kunnen maken over kleine afwijkingen in het bloed, die misschien niets te betekenen hebben. Uitleg bij enkele veel onderzochte paramaters bij bloedonderzoek. Wij maken in onze kliniek gebruik van het. Vetscan VS2 bloedanalyse-apparaat ; de hier genoemde normaalwaarden gelden alleen voor dit bloedanalyse apparaat. Kreatinine, doel: Kreatinine is een maat voor de nierfunctie. Uitleg: Kreatinine is een afbraakproduct van kreatine, dat in spierweefsel voorkomt. Onder normale omstandigheden is het gehalte aan kreatinine in het bloed groene continu redelijk constant op een bepaald niveau, omdat het constant via de nieren wordt uitgescheiden.

Het kan dus gebeuren, dat een dier een afwijkende waarde heeft bij een bepaald bloedonderzoek, maar toch niets mankeert, en andersom. Naarmate de waarde verder afwijkt van de normaalwaarden is de kans groter dat de patiënt echt iets mankeert. Zeer belangrijk is zich te realiseren, dat alleen de referentiewaarden bruikbaar zijn die horen bij de meetmethode, bij de apparatuur waarmee het bloed van de betreffende patiënt gemeten. De resultaten van de bepalingen kunnen sterk beïnvloed worden door allerlei invloeden van buitenaf: manier van bloed afnemen, nuchter of niet nuchter, stress, tijd tussen bloed afnemen en meten enz. Bij veel metingen is het een groot voordeel, dat die in onze kliniek zelf uitgevoerd kunnen worden: geen transport en een zeer korte tijd tussen bloedafname en meting zorgen voor betrouwbaardere uitslagen. We hebben tevens bijna direct uitslag en kunnen dus ook (veel) sneller handelen. In sommige gevallen lauder moeten waarden enkele malen gemeten worden om zeker van onze zaak te zijn. Kortom: als u vragen hebt bij een bloedonderzoek, trek nooit zelf conclusies, maar vraag ons helderheid te verschaffen.

Zinkoxide op de huid

De resultaten van een bloedonderzoek moeten altijd kritisch bekeken worden. Als we bijvoorbeeld een te lage T4-waarde ( schildklierhormoon) meten, maar de women patiënt toont in de verste verte niet het beeld van een patiënt met een te trage schildklierfunctie (hongerig, normaal drinken, dik, dom, traag en treurig moeten we niet gelijk de diagnose hypothyreoidie (oftewel. Een verstopte kater met een hoog ureum, is niet meteen een ongeneeslijke nierpatiënt! In sommige gevallen is de bloeduitslag alleen al alleszeggend, maar in veel gevallen zal het bloedonderzoek eerst samen met het verhaal van de eigenaar, het klinisch onderzoek, het röntgenologisch of echoscopisch onderzoek de diagnose kunnen bevestigen. De bij een patiënt gemeten waarden worden vergeleken met zogenaamde referentiewaarden. Die referentiewaarden zijn verkregen door een grote groep gezonde dieren van een bepaalde diersoort te onderzoeken. Wij hebben dan enige zekerheid, dat die referentiewaarden de normaalwaarden zijn voor een gezond dier. Toch moeten we er rekening mee houden dat de overgang van normaal naar ziek een grijs gebied.

Leverziekten jeuk
Rated 4/5 based on 674 reviews