Hyaluronzuur is een natuurlijke glijmiddel in de knie en heeft een voedend en beschermend effect op het kraakbeen. Recente gegevens tonen aan dat een injectie van 1 hoge dosis hyaluronzuur evenwaardig is aan de injecties van meerdere kleine injecties. Vaak wordt hyaluronzuur ook gecombineerd met een anti-oxidans. Bloedplaatjes zijn cellen in het bloed, die rijk zijn aan groeifactoren die normaal gezien vrijkomen bij schade om de genezing te versnellen en stamcellen aan te trekken. Deze bloedplaatjes kunnen door een eenvoudige bloedafname worden geconcentreerd en dan ingespoten worden in de knie. Meestal zijn 3 inspuitingen nodig om een degelijke genezingsreactie op gang te brengen. Vet en Stamcelinjecties krijgen de laatste tijd veel aandacht en worden door sommige specialisten als de holy grale gezien om artrose te behandelen. Veel wetenschappelijke data zijn er echter nog niet.

wat is kraakbeen dan 2 per jaar) injecties met cortisone worden echter afgeraden omdat cortisone gebruik ook nadelige effecten kan hebben op gezonde weefsels. Daarom raden we nog altijd 1 tot 2 injectie met cortisone aan in gezwollen en pijnlijke gewrichten. Indien de pijn en zwelling aanwezig blijft dienen vaak bijkomende maatregelen genomen te worden.

Medicatie: vaak worden klassiek pijnstillers en overgang glucosamine preparaten ingezet in de bindweefselmassage eerste fase bij de behandeling of na een ingreep. Injecties met cortisone, hyaluronzuur, plaatjes rijk plasma en Vet/stamcellen voor de behandeling van artrose. Artrose of slijtage van kraakbeen en meniscus weefsel is een frequent probleem. Het ontstaan van artrose is een complex fenomeen en is nog steeds niet volledig begrepen. Wat we wel weten is dat verschillende oorzaken aan de basis liggen van deze aandoening. Zo weten we dat mensen met sportletsels zoals een scheur van de kruisband of meniscus een sterk verhoogde kans hebben op artrose 20-25 jaar na het trauma doordat het kraakbeen wordt blootgesteld aan verhoogde schuif- en drukkrachten. Artrose kan ook versneld worden door een afwijking in de vorm van de knie zoals bij o- of X-been, trochleodysplasie en condylaire afwijkingen bv een kleine mediale of laterale femurcondyl. Ook weten we dat artrose vaker voorkomt in bepaalde families door genetische afwijkingen. Uiteraard zal de knie ook meer verslijten als je hem te intens gebruikt, of bij overgewicht. De behandeling van artrose bestaat dus enerzijds om de knie zo sterk mogelijk te maken, en anderzijds door bepaalde risicofactoren te verminderen. Genezing is echter onmogelijk.

wat is kraakbeen

Wouter Van den Broecke


Hoe onstaat een kraakbeen letsel? Door een trauma (ongeval microtrauma (overbelasting) of degeneratie (ouderdom en slijtage). De pijn bij een dergelijk letsel ontstaat door het defect in het kraakbeen en overdruk lycium op het onderliggende bot waardoor er beenmergzwelling optreedt en pijn. Tevens kan de daarmee gepaard gaande zwelling pijn veroorzaken in het gewricht. Zijn alle kraakbeenletsels te behandelen? Trauma en microtraumatische letsels zijn best behandelbaar, voor degeneratieve letsels ligt dit moeilijker. Boven de leeftijd van 50 jaar komen patiënten minder in aanmerking voor een biologische optie. Indien kraakbeenletsels niet behandeld worden, kan de laag kraakbeen geleidelijk verder afslijten met arthrose en voortschrijdende immobiliteit tot gevolg. Behandelings opties, momenteel zijn er diverse therapieën afhankelijk van leeftijd, ernst en mate van activiteit.

Op zoek naar de beste stamcel voor


Deze glycosaminoglycaan is een belangrijk onderdeel van de gewrichtsvloeistof. Glycoproteïnen : Glycoproteïnen zijn onder meer belangrijk voor de bescherming van de darmmucosa tegen beschadiging. Chitine : n-acetylglucosamine is de monomere eenheid in chitine, een bouwstof in de celwanden van schimmels en in het exoskelet van geleedpotigen. Glucosaminesulfaat vermindert de activiteit van katabole enzymen in kraakbeen, zoals matrixmetalloproteases (MMPs) en remt zo de afbraak van proteoglycanen. 6 8 Glucosamine gaat de ontstekingsbevorderende en weefselvernietigende effecten van interleukine -1 in kraakbeen tegen. 8 9 Specifieker glucosamine remt de cascade van cytokinen die ontstaat na activatie van nf-κb 10 nf-κb (nuclear factor kappa B) speelt een sleutelrol in ontstekingsreacties en (auto-) immuunreacties. N-acetylglucosamine maakt deel uit van het bloedgroepantigeen "H antigen".

wat is kraakbeen

Biochemie en functies bewerken Glucosamine is de biochemische precursor van alle stikstof-bevattende suikers. 3 Het is de belangrijkste bouwsteen voor de biosynthese van de macromoleculen in (de structuur van) kraakbeen en de gewrichtsvloeistof, zoals glycosaminoglycanen, proteoglycanen, hyaluronan, glycolipiden en glycoproteïnen. Niettemin wordt glucosamine niet zelf in deze macromoleculen ingebouwd. Glucosamine wordt eerst omgezet in udp-n-acetylglucosamine en daarna in udp-n-acetylgalactosamine. Beide laatste verbindingen kunnen wél rechtstreeks in de genoemde macromoleculen worden ingebouwd. Proteoglycanen : Glucosamine is het primaire substraat voor proteoglycanen ( glycosaminoglycanen gebonden aan een kerneiwit).

4 5 6 de combinatie van water en proteoglycanen vormt een volumineuze gel die zorgt voor stevigheid, schokdemping, de aanvoer van voedingsstoffen en de afvoer van afvalstoffen (kraakbeen is niet doorbloed). Chondroïtinesulfaat : Omgezet in n-acetylgalactosamine maakt glucosamine onderdeel uit van chondroïtinesulfaat, een onvertakte keten van afwisselend n-acetylgalactosamine en glucuronzuur. 7 Chondroïtinesulfaat is een belanrgijk onderdeel van bindweefsels, met name what in bloedvaten, bot en kraakbeen. Peptidoglycaan : n-acetylglucosamine maakt ook onderdeel uit van peptidoglycaan (mureïne een belangrijke component van de bacteriële celwand en stimuleert de synthese ervan. 6 hyaluronan : Gepolymeriseerd met glucuronzuur vormt n-acetylglucosamine hyaluronan.

Artrose behandeling: door actief

Deze vorm van glucosamine is peeling sinds begin jaren 80 van de vorige eeuw beschikbaar als farmaceutisch preparaat (Rottapharm) en met deze vorm is de overgrote meerderheid van klinische studies naar glucosamine in de jaren 80 en 90 uitgevoerd. D-glucosaminehydrochloride (glucosamine-hcl, soms ook foutief met " glucosaminechloride " aangeduid deze verbinding is stabieler en beter houdbaar dan glucosaminesulfaat en levert procentueel meer glucosamine per gram grondstof. Een aantal grote interventiestudies uit het eerste decennium van de 21e eeuw, waarin glucosamine onwerkzaam bleek, is met glucosaminehydrochloride uitgevoerd. N-acetyl-D-glucosamine (GlcNAc deze aan de stikstofgroep geacetyleerde vorm van glucosamine is de vorm waarin glucosamine in diverse biologische macromoleculen, zoals in kraakbeen en de gewrichtsvloeistof, wordt ingebouwd. D-glucosamine hydrojodide : deze vorm wordt eigenlijk alleen in injecteerbare preparaten gebruikt. De hydrochloride - en de sulfaatvorm van glucosamine worden het meest toegepast. Een belangrijke vorm waarin glucosamine in het lichaam actief is glucosamine-6-fosfaat. Vrijwel alle commercieel verkrijgbare glucosamine wordt geïsoleerd uit chitine, dat in de meeste gevallen uit het exoskelet van schaaldieren (meestal garnalen ) afkomstig. Voor mensen met een schaaldierallergie is ook glucosamine (-hydrochloride) uit plantaardig materiaal ( gefermenteerde maïs) verkrijgbaar.

wat is kraakbeen

Lees hier meer over

Rottapharm heeft patent op een extractiemethode om glucosamine uit het exoskelet van schaaldieren te extraheren. Aan het eind van de jaren 90 van de twintigste eeuw nam de verkoop van glucosamine spectaculair toe, gestimuleerd door een aantal populairwetenschappelijke boeken, waaronder "The Arthritis Cure" door Jason Theodasakis. Naamgeving en vormen bewerken de wetenschappelijke naam van glucosamine is 2-amino-2-deoxy-alfa- en -bèta-d-glucopyranose. Hoewel zowel de alfa- als de bètavorm telefoonnummer voorkomen, komt de bètavorm het meeste voor in de natuur. Glucosamine is een derivaat van glucose, waar het slechts van verschilt door substitutie van de hydroxylgroep (aan het tweede koolstofatoom ) door een aminogroep. Deze aminogroep is positief geladen bij fysiologische. Het anion in het zout kan variëren: d-glucosaminesulfaat : deze verbinding is tamelijk onstabiel (in contact met water of lucht vandaar dat deze vorm van glucosamine gestabiliseerd moet worden voor gebruik. Daar wordt natriumchloride (glucosamine van Rottapharm) of kaliumchloride (meeste andere glucosaminepreparaten) voor gebruikt. Deze stabilisators kunnen tot een derde van het gewicht van deze grondstof uitmaken.

Inhoud, glucosamine werd in 1876 voor het eerst geïsoleerd door. Georg laser Ledderhose na hydrolyse van chitine met geconcentreerd zoutzuur. De stereochemie van glucosamine werd volledig opgehelderd door het werk van Walter Haworth in 1939. Glucosamine wordt sinds 1969 bestudeerd als therapeutisch middel bij artrose. Aanvankelijk werd in enkele ongecontroleerde studies pijnvermindering gevonden na toediening van glucosaminesulfaat per injectie ( iv, ia, im ). Klinisch onderzoek kwam echter pas in het begin van de jaren 80 van de twintigste eeuw op gang toen het Italiaanse farmaceutische bedrijf Rottapharm uit Milaan glucosaminesulfaattabletten ging produceren. Met tabletten van dit merk is ook vrijwel al het glucosamineonderzoek in de jaren 80 en 90 van de twintigste eeuw uitgevoerd.

Wat is artrose en wat kan ik eraan doen?

Glucosamine is een natuurlijk voorkomend aminosuiker. Het is een eenvoudige verbinding bestaande uit een glucosemolecule waarvan een hydroxylgroep is vervangen door een aminogroep (NH2-groep) op de 2-positie. Het is de belangrijkste bouwsteen voor de biosynthese van macromoleculen als glycosaminoglycanen (bv hyaluronan glycolipiden en glycoproteïnen. Bij de mens en dieren komen deze biopolymeren in striae vrijwel alle lichaamsweefsels voor, maar de hoogste concentraties worden aangetroffen in kraakbeen (kraakbeenmatrix en gewrichtsvloeistof pezen en ligamenten. Glucosamine wordt soms ingezet als behandelmethode bij artrose omdat in in-vitro-onderzoek en dierexperimenteel onderzoek glucosaminesulfaat in staat blijkt om het kraakbeenstofwisseling te normaliseren, om beschadigd kraakbeen te herstellen en ook lichte ontstekingsremmende eigenschappen blijkt te bezitten. 2, interventieonderzoek bij mensen naar de effecten van glucosamine bij artrose levert echter wisselende resultaten. Om deze reden is het geen algemeen geaccepteerde behandelmethode en is het voornamelijk in de alternatieve geneeswijze populair. Glucosaminesulfaat is in meer dan 56 landen (waarvan 22 eu-landen) als geneesmiddel geregistreerd. Glucosamine wordt meestal oraal toegediend, in de vorm van een tablet of capsule, al wordt het ook wel lokaal geïnjecteerd.

Wat is kraakbeen
Rated 4/5 based on 464 reviews